Buch - powiedział Król
Dym uniósł się w komnacie.

Read more