Kobiety

Otwórz oczy
powiedz mi 
gdzie ja znajdę
tutaj drzwi?

Our about

Miliony
kobiet

Miliony kobiet
miliony łez
najpierw kasa
potem seks

Miliony kobiet
miliony łez
kiedyś książę
terazj pies

Miliony dzieci
miliony słów
zostaw nas 
w ciemność wróć

Miliony dzieci
miliony łez
obok stoi
czarny bies

Otwórz oczy
powiedz mi
gdzie ja znajdę
tutaj drzwi?

 

 

 

 

 

 

 

joint